Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że w Kancelarii przetwarzane są Państwa dane osobowe:

Administrator danych.

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Kołata – Olczyk z siedzibą przy ul. Sportowej 31 w Lubinie

B. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest adw. Sławomir Krześ tel. 603999810

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z w/w administratorem.

Jakie dane zbieramy?

 • Adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, adres strony internetowej. Dane te są zbierane, jeśli wysyłają Państwo do nas e-mail z zapytaniem i oczekują odpowiedzi na zadane pytanie lub świadczenie usługi.
 • Serwer www na którym zainstalowana jest strona może gromadzić w tzw. logach serwerowych informacje o adresie IP z jakiego wysłano zapytanie, czyli IP użytkownika odwiedzającego stronę.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych.

Dane klientów przetwarzane są w następujących celach:

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
 • Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Kontaktowanie się z Państwem – wysyłając do nas e-mail podajecie Państwo swoje dane (np.: imię, nazwisko, e-mail, telefon) i te dane trafiają na naszą skrzynkę mailową a następnie są używane do kontaktowania się z Państwem, przede wszystkim odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie;
 • Świadczenie usługi wynikającej z zapytania;
 • Automatyczne zapisywanie logów serwera www operatora hostingowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Zapisowi mogą podlegać: takie dane jak czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ale mogą służyć do ich zlokalizowania za pomocą adresu IP.
 • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”); Więcej szczegółów znajduje się poniżej w akapicie „pliki cookies”.
 • Przechowywanie na serwerze dostawcy usługi poczty elektronicznej (Gmail) korespondencji mailowej;

Jak długo dane są przechowywane?

 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 • Adres e-mail przechowujemy przez czas nieokreślony, przede wszystkim w celu możliwości bezproblemowego wznowienia kontaktu, a archiwum mailowe celem nawiązanie do wcześniej poczynionych ustaleń. Dane firmowe do możliwości łatwiejszego i szybszego wystawienia kolejnej faktury podczas współpracy w przyszłości.

Jakie macie Państwo prawa ?

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratora zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom Kancelarii oraz podmiotom współpracującym z Kancelarią i świadczącym na jej rzecz usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Pliki cookies

Strona www.adwokat-lubin.com zwana niżej Serwisem korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerze i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk odwiedzin strony, co m.in. umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (w przypadku logowania osoby uprawnionej do tego), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.